Om oss

HEJ

Så roligt att du hittade oss!

Lilla Redaktionen har för tillfället tagit paus. Gruppen har bestått av tjejer och killar 9-12 år som hjälpt redaktören för just de'. Tillsammans har vi skapar vi en bra tidning.

 

Vi diskuterade vad nästa nummer skulle innehålla. Tjejerna och killarna i Lilla Redaktionen brukade även göra tester och synas i bilder. Ibland gjorde vi reportage och intervjuade intressanta personer.

 

Lilla Redaktionen fanns tidigare i Jönköping och Gränna. Gruppen i Habo avslutades våren 2018.

Lilla Redaktionen har funnits sedan start av barntidningen just de’ 2006. Från hösten 2015 arrangeras den i Habo i samverkan med studieförbundet Bilda, Habo bibliotek och Landhs konditori.

 

Tidningen används både i skolor och kyrkor. Lilla Redaktionen och just de’ är inte bunden till något religiöst eller politiskt samfund.

JUST DE'

Har som mål att:

  • stärka barns självkänsla och självbild

 

  • ge vägledning och hjälpa barn att utveckla goda relationer

  • utifrån Barnkonventionen bekräfta barns rätt att ha en egen tro, samt ge verktyg till reflektion kring existentiella frågor, tro, moral och etik

  • vara ett stöd för undervisningen och i linje med skollagens och läroplanens riktlinjer förmedla Bibelns berättelser och kristen tradition

  • uppmuntra till läsning, stimulera barns kreativitet och nyfikenhet

  • beskriva hur situationen ser ut för andra barn i världen, och uppmuntra till medkänsla och solidaritet.

 

Vår målgrupp är tjejer och killar 9–12 år.

Tidningen kommer ut i mars, maj, september och november.

 

Det första numret av just de' kom hösten 2006. Från juni 2017 ägs och distribueras tidningen av den ideella föreningen Liteo.

© Kreativ Verkstad Sverige 2016.